Wachowicz, M. . (2023). PROCES MAKDONALDYZACJI I JEJ WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO. Społeczeństwo, 161(1), 95–104. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/316