okladka
Aktualny numerCelem czasopisma jest rozwijanie i popularyzacja myśli społecznej Kościoła w szeroko rozumianym kontekście spraw europejskich i światowych.Czytelnik regularnie otrzymuje przegląd i analizę problematyki skoncentrowanej wokół takich zagadnień jak: demokracja i uczestnictwo, rodzina, praca i bezrobocie, bogactwo i ubóstwo, globalizacja, migracje, kwestia demograficzna, integracja europejska, polityka społeczna, mass media, zrównoważony rozwój – i wielu innych. Wśród autorów pojawiają się nazwiska najwybitniejszych przedstawicieli katolickiej nauki społecznej z różnych rejonów Europy i świata. Czasopismo współpracuje z kilkunastoma ośrodkami studiów nad nauką społeczną Kościoła i posiada własny komitet naukowy. Edycja polska zawiera zarówno materiały zagraniczne w starannych przekładach, jak i teksty autorów rodzimych.

Wydawca
Fundacja "Civitas Christiana"
ISSN:
1426-4196
eISSN:
2956-3178
DOI:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • INDEX COPERNICUS
 • Google Scholar Citations
Dyscypliny:
 • Nauki teologiczne (Theological Sciences)
 • Nauki społeczne (Social Sciences)
 • Filozofia (Philosophy)
 • Socjologia (Sociology)
 • Politologia (Political Science)
 • Nauki o rodzinie (Family Studies)
 • Stosunki międzynarodowe (International Relations)
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP