Kontakt

Redakcja „Społeczeństwa”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Sztąberek
Email: iod@fundacja.civitaschristiana.pl

Data Protection Officer:
Michał Sztąberek
Email: iod@fundacja.civitaschristiana.pl

Główna osoba do kontaktu

Kamil Sulej

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP