Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Mariański, J. . (2022). Tomasz Adamczyk. Autentyczność i duchowość – księża w opinii polskiej młodzieży – analiza socjologiczna. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2020 ss. 288. Społeczeństwo, 157(1), 163–170. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/213
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP