Data publikacji : 2023-07-03

CZY WSZYSTKO JEST POLITYKĄ?

Abstrakt

Człowiek jest istotą społeczną. Dla rozwinięcia swoich uzdolnień potrzebuje życia społecznego.
Do nawiązywania relacji skłania go również stworzenie na obraz i podobieństwo Boga, istniejącego
w relacji Trzech Osób. Zaangażowanie w życie społeczne jest zatem wewnętrzną potrzebą
jego natury. Również specyfika chrześcijaństwa, które jest religią wcielenia wychodzącą ku światu
i przenikającą go wartościami Ewangelii, w sposób naturalny formułuje życie społeczne. Zatem powinnością
chrześcijan jest zaangażowanie polityczne. W politykę rozumianą wąsko – jako działalność
zmierzająca do zdobycia władzy i sprawowania jej dla dobra wspólnego – mogą angażować się
jedynie świeccy. Duchowni pełnią tu ważną rolę profetyczną. W politykę rozumianą szeroko, jako
wszelka działalność mająca na celu służbę dobru społecznemu, mogą angażować się zarówno duchowni,
jak i świeccy. W tym znaczeniu właściwie wszystko jest polityką.

Słowa kluczowe:

polityka, dobro wspólne, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialność społeczna, władza, ustrój polityczny, polityk, obywatel., politics, common good, social commitment, social responsibility, power, political system, politician, citizen.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Łużyński, W. (2023). CZY WSZYSTKO JEST POLITYKĄ?. Społeczeństwo, 161(1), 38–49. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/312
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP