Data publikacji : 2023-07-03

OBJAWIENIA MATKI BOSKIEJ W EPOCE NOWOŻYTNEJ I WSPÓŁCZEŚNIE. CASUS MEDJUGORIE

Abstrakt

Objawienia Matki Bożej są w tradycji Kościoła katolickiego ważnym przejawem Jej
troski o zbawienie człowieka. Nawiązują do łączności Maryi z Chrystusem, Duchem Świętym i odkupieniem
ludzkości. Towarzyszą wierzącym od stuleci i są kwintesencją tezy „O Maryi nigdy dość”.
Sobór Watykański II ukazał właściwą rolę i znaczenie Maryi, przestrzegał przy tym przed nadużyciami
oraz zalecał unikania tytułu „Współodkupicielka”. Jednak od stuleci objawienia są trwałym
przejawem wiary. W epoce nowożytnej w miejscach, gdzie Matka Boża objawiła się, np. Gwadelupe,
La Salette, Lourdes, Fatima, powstały prężne ośrodki kultu maryjnego, które rozbudzają wiarę religijną
wśród pielgrzymów.

Słowa kluczowe:

objawienie, kult Matki Bożej, wiara, modlitwa różańcowa, doktryna Kościoła.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Sielezin, J. R. . (2023). OBJAWIENIA MATKI BOSKIEJ W EPOCE NOWOŻYTNEJ I WSPÓŁCZEŚNIE. CASUS MEDJUGORIE. Społeczeństwo, 161(1), 64–84. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/314
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP