Data publikacji : 2022-05-12

SYNODALNOŚĆ KOŚCIOŁA – CZY NA DZISIEJSZE CZASY?

Andrzej Proniewski

https://orcid.org/0000-0003-0382-3646

Mateusz AnikiejAbstrakt

Dla papieża Franciszka synodalność jest konstytutywnym wymiarem Kościoła.
Synodalność Kościoła ma głębokie zakorzenienie w tradycji biblijnej i patrystycznej. Jej praktykowanie
daje szansę na odnowę jedności eklezjalnej w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Synodalności
Kościoła nie sposób zrozumieć bez prymatu Piotra, wprost określonego przez Jezusa
Chrystusa. Tylko synodalność budowana na fundamencie jedności z widzialną Głową Kościoła
może mieć ubogacający charakter i tylko wtedy może być rzeczywistą drogą Kościoła w czasach
współczesnych. W innym wypadku nie jest to synodalność, czyli „kroczenie razem”, ale przepełnione
egoizmem nieposłuszeństwo Chrystusowi, szkodzące jedności wspólnoty i jej wzajemnemu,
komplementarnemu budowaniu.

Słowa kluczowe:

synodalność, synod, sobór, prymat Piotra, jedność, wspólnota, historia Kościoła.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Proniewski, A. ., & Anikiej, M. . (2022). SYNODALNOŚĆ KOŚCIOŁA – CZY NA DZISIEJSZE CZASY?. Społeczeństwo, 157(1), 40–53. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/204
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP