Data publikacji : 2022-05-12

KAPITUŁY ZAKONNE JAKO WYRAZ SYNODALNOŚCI

Abstrakt

Instytucja kapituły zakonnej ma swoją wielowiekową tradycję. Na przestrzeni czasu
przyjmowała ona różną specyfikę, w zależności od proponowanej duchowości. Kapituła zakonna
stanowi przykład, jak w praktyce realizować właściwie rozumianą synodalność. Wypracowane
przez kapitułę zakonną szczegółowe normy odnajdujemy obecnie w prawodawstwie ogólnokościelnym
i w prawie własnym. Określają one naturę, skład osobowy, zasady proceduralne i czas
odbywania kapituł. Osoby i instytucje zaangażowane w proces synodalny winny czerpać z wielowiekowej
tradycji sprawdzonej instytucjonalnej formy zarządzania, uczestnictwa i odpowiedzialności.

Słowa kluczowe:

Kościół, synodalność, kapituła, uczestnictwo, kompetencje, zarządzanieSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki


Zasady cytowania

Giemza, B. . (2022). KAPITUŁY ZAKONNE JAKO WYRAZ SYNODALNOŚCI . Społeczeństwo, 157(1), 60–69. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/206
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP