Data publikacji : 2022-11-07

UNIA EUROPEJSKA – KRUCHA CZY WZMOCNIONA?

Abstrakt

Pośród korzyści, jakie przyniosła integracja europejska, znajdują się m.in.: dostęp do
rynku wewnętrznego, zarządzanie funduszami rozwojowymi w ramach polityki spójności, poprawa
bezpieczeństwa geopolitycznego. W ostatnim czasie walory integracji podważyły kolejne kryzysy
dotykające UE oraz nieodpowiednia polityka antykryzysowa Brukseli oraz Berlina i Paryża.
Daje się łatwo wykazać, że obecnie najwięcej szkody UE przynoszą odgórnie narzucane demokracjom
narodowym lewicowe zasady organizowania sfery publicznej, którym zdecydowanie należy
się przeciwstawiać, aby UE nie tylko utrzymać, ale również rzeczywiście wzmocnić.

Słowa kluczowe:

integracja europejska, korzyści integracji, federalizacja UE, kompetencje narodowe, prawo unijne, dezintegracja europejska, zarządzanie kryzysami, kryzys ideologiczny, eurosceptycyzm.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Grosse, T. G. . (2022). UNIA EUROPEJSKA – KRUCHA CZY WZMOCNIONA?. Społeczeństwo, 159(3), 11–22. https://doi.org/10.58324/s.277
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP