Data publikacji : 2022-11-07

ASPEKTY ETYCZNE DECYZJI MENADŻERÓW W CZASACH DESTRUKCJI

Przemysław KrólAbstrakt

Zmiany warunków rynkowych (Covid-19, wojna na Ukrainie) negatywnie wpłynęły
na prowadzenie biznesu. Wiele firm musi dostosować się do nowych realiów, podejmując odważne
decyzje. Menadżerowie stoją zatem przed niełatwym zadaniem. W dokonywanych wyborach
muszą uwzględnić czynniki, których znaczenie istotnie wzrosło: presja moralna, długofalowe podejście
do biznesu, uwzględnienie interesu społecznego oraz napięcia pomiędzy decyzjami władz
państwowych a podmiotami gospodarczymi. Każdy z tych czynników zawiera w sobie przesłankę
etyczną, która musi być uwzględniona w procesie decyzyjnym

Słowa kluczowe:

biznes, menadżer, przedsiębiorstwo, etyka zarządzania, etyka biznesu, interes społeczny.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Król, P. . (2022). ASPEKTY ETYCZNE DECYZJI MENADŻERÓW W CZASACH DESTRUKCJI. Społeczeństwo, 159(3), 59–68. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/282
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP