Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Dziuba, A. F. . (2022). The Procedings of the Webinar on Fratelli tutti, 4 March 2021. Edited by Pierpaolo Donati, Roland Minnerath, Marcelo Sánchez Sorondo, Stefano Zamagni. Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica e Libreria Editrice Vaticana. Città del Vaticano 20. Społeczeństwo, 159(3), 145–149. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/289
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP