Data publikacji : 2023-07-03

PRAWDZIWA ISTOTA WIELKANOCY W OBLICZU WYBRANYCH ZWYCZAJÓW

Klaudia GraczykAbstrakt

Wielkanoc to okres, podczas którego w Polsce kultywuje się wiele zwyczajów i tradycji.
Jednak czy mają one na celu przybliżenie człowiekowi istoty tajemnicy zmartwychwstania?
Na przykładzie trzech wybranych zwyczajów artykuł próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Pierwszym
omawianym zwyczajem jest palenie żuru. Polegał on na rozpaleniu ogniska, w którym na
początku palono garnki z żurem, a następnie odpalano od niego miotły i biegano z nimi po polach.
Drugą tradycją są judaszki. Grupa chłopców organizowała pochód, który miał na celu ukaranie
Judasza – zdrajcy Chrystusa. Trzecią tradycją jest budowanie gniazdka dla zajączka wielkanocnego.
Odbywa się to Wielką Sobotę i polega na znalezieniu oraz uszykowaniu miejsca, w którym
zajączek może zostawić prezenty. Analiza pokazała, że powyższe zwyczaje mają niewiele wspólnego
z prawdziwą istotą Wielkanocy. Zajmują się raczej ukierunkowaniem uwagi społeczności na
sprawy drugorzędne, przez co mogą nawet utrudniać odkrycie prawdziwej istoty Wielkanocy, jaką
jest pokonanie śmierci przez Jezusa Chrystusa.

Słowa kluczowe:

zwyczaje wielkanocne, tradycje ludowe, palenie żuru, judaszki, wielkanocny zajączek, zmartwychwstanie Chrystusa, Wielkanoc.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Graczyk, K. (2023). PRAWDZIWA ISTOTA WIELKANOCY W OBLICZU WYBRANYCH ZWYCZAJÓW. Społeczeństwo, 161(1), 30–37. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/311
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP