Data publikacji : 2023-07-03

POLITYCZNE OBLICZE HUMANIZMU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W ASPEKCIE OBYWATELSKIEJ AKTYWNOŚCI WYBORCZEJ

Abstrakt

Mówi się, że w polityce nie ma rzeczy czarnych i białych… Wszystkie są szare. Na tę
polityczną szarość skazany jest humanizm chrześcijański. Jest on immanentnie wpisany w humanizm
ogólnoludzki na bazie etycznych imperatywów prawa naturalnego. Zachowuje przy tym własną chrześcijańską specyfikę, której wykładnia znajduje się w nauce społecznej Kościoła katolickiego.
Zaangażowanie polityczne katolików stanowi integralną część owego humanizmu, definiując politykę
jako roztropną troskę o dobro wspólne. Chrześcijanin nie może dyspensować się od udziału
w szeroko rozumianej polityce, jako różnego rodzaju działalności, która w sposób organiczny służy
wzrastaniu wspólnego dobra. Imperatyw takiego zaangażowania politycznego jest mocno osadzony
w zasadach społecznych, definiowanych przez katolicką naukę społeczną na gruncie aksjologii chrześcijańskiej.
Obywatelska aktywność wyborcza chrześcijan jawi się ostatecznie jako weryfikacja interioryzacji
zasad społecznych z jednej strony i postaw politycznych z drugiej, wzmacniając lub osłabiając
logotwórczy dynamizm humanizmu chrześcijańskiego w przestrzeni społeczno-politycznej.

Słowa kluczowe:

kampania wyborcza, polityka, wybory, działalność polityczna, aksjologia, tożsamość chrześcijańska, zasady społeczne, nauka społeczna, dobro wspólne.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Papciak, K. . (2023). POLITYCZNE OBLICZE HUMANIZMU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W ASPEKCIE OBYWATELSKIEJ AKTYWNOŚCI WYBORCZEJ. Społeczeństwo, 161(1), 50–63. https://doi.org/10.58324/s.313
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP