Data publikacji : 2023-12-13

IMPLIKACJE ETYCZNE NA TEMAT SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Jarosław SemprykAbstrakt

W tym artykule dokładniej przyjrzymy się ewolucji sztucznej inteligencji na przestrzeni lat, jej zastosowaniom oraz wyzwaniom etycznym, które stoją przed tą dziedziną. W miarę jak AI rozwija się, może znacząco zmienić wiele aspektów naszego życia, sprawiając, że stanie się ono bardziej efektywne, wygodne i spersonalizowane. Jednak wiąże się to również z istotnymi pytaniami dotyczącymi etycznych i społecznych implikacji, które wynikają z jej wykorzystania. Podczas tworzenia standardów etycznych dla sztucznej inteligencji istotne jest uwzględnienie różnorodnych perspektyw wynikających z różnic kulturowych i społecznych, aby uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji, takich jak wykluczenie, nadużycia i naruszenie praw. Zaangażowane strony pracują nad opracowaniem wytycznych i kodeksów postępowania, a także nad tworzeniem instytucji i mechanizmów nadzorczych, które mają na celu egzekwowanie standardów etycznych w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Słowa kluczowe:

sztuczna inteligencja, etyka, kodeksy postępowania, standardy w sztucznej inteligencjiSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Sempryk, J. (2023). IMPLIKACJE ETYCZNE NA TEMAT SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. Społeczeństwo, 162(2), 69–81. https://doi.org/10.58324/s.325
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP