Data publikacji : 2024-03-05

Ars artium educatio puerorum – Sztuka nad sztukami – wychowanie młodego pokolenia. Część II: Wychowanie do wartości

Ignacy Dec



Abstrakt

Człowiek żyje wartościami, które najprościej można podzielić na dwie główne gru¬py: wartości duchowe i wartości materialne. Wartości materialne to przede wszystkim: władza, pieniądze (posiadanie), swawola, wolność od zobowiązań. Natomiast wartości duchowe to te zwią¬zane z intelektualnym poznaniem i duchowym pożądaniem. Już w starożytności, wyróżniając trzy typy poznania: teoretyczne, praktyczne i wytwórcze, Arystoteles przypisał im następujące warto¬ści: poznaniu teoretycznemu – wartość prawdy, poznaniu praktycznemu – wartość dobra, pozna¬niu twórczemu – wartość piękna. Te właśnie wartości powinny być zdobywane przez człowieka w procesie wychowania i samowychowania. Mogą one być osiągane ludzkim wysiłkiem wspoma¬ganym łaską Bożą.

Słowa kluczowe:

wychowanie, samowychowanie, wartości, prawda, dobro, piękno


Inne teksty tego samego autora


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Dec, I. (2024). Ars artium educatio puerorum – Sztuka nad sztukami – wychowanie młodego pokolenia. Część II: Wychowanie do wartości. Społeczeństwo, 164(4), 101–112. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/365




Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP