Data publikacji : 2024-03-05

Fundamentalna rola niewidzialności dokonywana dzięki ikonie w myśli Jeana-Luca Mariona (*1946)

Małgorzata RelAbstrakt

Głównym celem badań jest ustalenie fundamentalnej roli niewidzialności, doko­nywanej dzięki ikonie w myśli Mariona. Marion od wczesnych lat swojej twórczości zajmuje się problematyką teologiczną, m.in. problematyką zła, wolności, oświecenia, zjawiskami skrzyżowa­nia spojrzeń, kryzysu i kwestii obecności i nieobecności Boga. Filozoficzno-teologiczna specyfika myśli Mariona z czasem zostaje wzbogacona o fenomenologiczną estetykę, która odgrywać będzie ważną rolę w formułowaniu dojrzałej koncepcji fenomenu przesyconego czterema podstawowymi rzeczywistościami: idolem, ikoną, wydarzeniem i cielesnością.Słowa kluczowe:

Jean-Luc Marion, fenomenologia donacji, ikona, idol, niewidzialne, widzialneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Rel, M. . (2024). Fundamentalna rola niewidzialności dokonywana dzięki ikonie w myśli Jeana-Luca Mariona (*1946). Społeczeństwo, 164(4), 141–153. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/367
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP