Data publikacji : 2024-03-05

Człowiek sprawcą i twórcą czynu w ujęciu kard. Karola Wojtyły

Abstrakt

Główny problem wykładu zawiera się w pytaniu: jak człowiek staje się sprawcą i twórcą czynu w refleksji kard. Karola Wojtyły? Artykuł odpowiada na to pytanie tryptykiem analiz, dotyczących: fenomenu osobowego czynu, transcendencji dynamizmu osoby oraz spełnienia osoby w czynie. Jest to szczególnie istotne w dobie sekularyzacji, która skutkuje dehumanizacją i depersonalizacją osoby ludzkiej. Kształtowanie osoby ludzkiej, zaproponowane przez kard. Wojtyłę, poprzez świadomy, wolny, dobry moralnie czyn powoduje, że sprawca i twórca czynu staje się w swoim dynamizmie otwarty na kreowanie potencjału udzielonego mu przez Stwórcę. Ta kreacja jest więc nieograniczona, sprzyjająca formacji katolickich liderów, ewangelizatorów, katechistów. Zdaje się być jedną z dróg odpowiedzi Kościoła na współczesną sekularyzację.

Słowa kluczowe:

Karol Wojtyła, człowiek, czyn, sumienie, wolność, prawda, transcendencja, ewangelizatorSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Sroczyński, P. . (2024). Człowiek sprawcą i twórcą czynu w ujęciu kard. Karola Wojtyły. Społeczeństwo, 164(4), 154–164. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/368
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP