Tom 149 Nr 1 (2020)

System bezpieczeństwa socjalnego oraz rola i miejsce związków zawodowych

styczeń-marzec 2020


Opublikowane: 2020-03-31

Od redakcji

OD REDAKCJI

Bogusław Drożdż   
9-13

pdfDoktryna społeczna pomiędzy Włochami a PolskąSystemy bezpieczeństwa socjalnego

Maurizio Giordano   
96-121

pdf
Dokumenty - Inspiracje - Analizy

Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP