Data publikacji : 2023-07-03

THE PHILOSOPHY OF PARTICIPATION

Abstrakt

Teoria partycypacji bytu jest teorią najbardziej ogólną i można ją nazwać teorią
wszystkiego. Z takiego ogólnego punktu widzenia można łączyć bardziej szczegółowe teorie w
aspekcie istnienia. Podstawą tej teorii jest egzystencjalna strona bytu. Prawdziwe rozróżnienie
między istotą a istnieniem zmieniło pierwotną teorię partycypacji Platona w zupełnie nowy, egzystencjalny
sposób, który zmienia nasze spojrzenie na relacje między Bogiem a światem oraz relacje
między filozofią a naukami ścisłymi. Teoria partycypacji w egzystencjalnej interpretacji Akwinaty
nie została rozwinięta po Tomaszu, ale została zinterpretowana w XX wieku przez Louisa B. Geigera
i Cornelio Fabro. Ich podejścia do tomistycznej wersji teorii partycypacji różnią się od siebie.
Podejście Geigera jest bardziej platońskie, a Fabra bardziej zgodne z egzystencjalnym tomizmem.
Otwarte pozostaje jednak pytanie, która interpretacja jest prawdziwie „tomistyczna”.

Słowa kluczowe:

uczestnictwo, istota, istnienie, Louis B. Geiger, Cornelio Fabro, tomizm.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Zasady cytowania

Szopa, R. . (2023). THE PHILOSOPHY OF PARTICIPATION. Społeczeństwo, 161(1), 85–94. Pobrano z https://spoleczenstwo-civitaschristiana.pl/index.php/s/article/view/315
Redakcja czasopisma
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa,
email: spoleczenstwo@civitaschristiana.pl

Wydawca:
Fundacja „Civitas Christiana”
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

O platformie:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP